Światowy wymiar kultury polskiej
Andrzej
Stasiuk
Agnieszka
Holland
Zygmunt
Krauze
Agata
Zubel
Wojciech
Fangor
Olga
Pasiecznik
Wojciech
Kilar
Daniel
Olbrychski
Witold
Giersz
Agnieszka
Duczmal
Borys
Lankosz
Ewa
Wycichowska
Andrzej
Wajda
Beata
Tyszkiewicz
Jan A.P.
Kaczmarek
Stanisława
Celińska
ks. Andrzej
Luter
Beata
Polak
Robert
Konieczny
Mirosław
Bałka