Światowy wymiar kultury polskiej

W pierwszej kolejności chciałbym podziękować:


Programowi Stypendialnemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP "Gaude Polonia 2013", operatorem którego jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. W ramach tego programu został zrealizowany projekt"Światowy wymiar kultury polskiej".


Oraz ludziom, bez których ten projekt byłby niemożliwy:


Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy zgodzili się wziąć udział w projekcie. Serdecznie dziękuję za zrozumienie i współpracę. Miałem wielki zaszczyt być obok ludzi, którzy mnie zachwycają i budzą szacunek dla tego, czym się zajmują - dziękuję za możliwość zrobienia im zdjęć.


Dziękuję Pani Bogumile Berdychowskiej, kierownikowi programu stypendialnego "Gaude Polonia", za pomoc i nieoceniony wkład w projekt. Pani Bogumiła właściwie była jedynym mostem, łączącym mnie z ludźmi, których miałem zamiar sfotografować w ramach projektu.


Dziękuję kuratorowi projektu, fotografikowi Witoldowi Krassowskiemu, którego rady co do zdjęć, jak również mądrość życiowa były dla mnie bezcennymi wskazówkami nie tylko w tym projekcie, lecz w całym moim życiu.


Chcę także podziękować wszystkim asystentom i menadżerom moich bohaterów i wszystkim dobrym ludziom za udział, kontakty i chęć pomocy:


Krystyna Zachwatowicz
Anna Ostalska
Agnieszka Sekuła
Marianna Boncza
Stefan Szydlowski
Pani Krystyna (Daniel Olbrychski)
Pani Magdalena (Jerzy Pilch)
Pani Irina(Krzysztof Penderecki)
Adriana Ponecka
Michał Weres
Anna Stanko
Joanna Drozda
Tomasz Gajewski
Sylwia Kicka
Piotr Tatarski
Ania Chrostowska
Ewa Vedral
Witold Horowski
Iwona Stasiak
Anna Kuźma
Iwona Grodzka
Katerina Onistrat
Igor Losev
Fujifilm Polska: Krzysztof Powolny, Tomasz Taberski

Dziękuję także najbliższym mi osobom - moim rodzicom,
którzy pozwalają mi robić to, co robię – Tatiana Rudik, Valery Rudik.