Światowy wymiar kultury polskiej

O projekcie


"Światowy wymiar kultury polskiej" -

to portrety wybitnych działaczy kultury i sztuki, którzy zdobyli światowe uznanie dzięki swoim talentom i pracy.

Został wykonany jako szereg zdjęć, reprezentujących ludzi w procesie, w trakcie tworzenia lub refleksji, w charakterystycznym dla ich działań środowisku. Są to portrety ludzi w zbliżeniu: w codziennym życiu, w wykonywanym zawodzie, w kontaktach i relacjach ze światem.

Zdobyłem się na odwagę, aby sfotografować, zebrać i pokazać w jednym projekcie wizualne ślady tych osobowości, którzy pozostawili trwałe ślady na całym świecie dzięki swojej pracy i twórczości.

Być może, patrząc właśnie na te portrety wybitnych ludzi w trakcie pracy, ktoś zainspiruje się i zechce wcielić w życie swoje marzenia albo chociaż pozna lepiej i będzie dumny ze swoich rodaków.

Dla każdego może stać się to przykładem inspiracji życiowej oraz przedmiotem podziwu i przykładem do naśladowania.

Zdjęcia w ramach projektu robiliśmy w Polsce w ciągu pół roku.

Ogółem w projekcie wzięło udział około 50 osób.Osobiste


Oczywistym jest, że tworzenie jest procesem bardzo intymnym, gdzie dla obcych zwykle nie ma miejsca. I na tym polegał pewien problem, ponieważ moim zadaniem twórczym było zrobić zdjęcie bohaterom właśnie w tym najbardziej skrywanym momencie.

Dla mnie ważnym celem było uchwycić moment, gdy człowiek jest zanurzony w swojej twórczości. Chciałem w jednym zdjęciu połączyć szczery portret człowieka, pokazać pracę i ich wzajemne relacje.

Stwierdzenie, że projekt był ciekawy i pożyteczny, jak również że był to dla mnie wielki zaszczyt – to stanowczo za mało by powiedzieć o doświadczeniu, które zdobyłem, spotykając się z bohaterami projektu.

Przebywając obok nich, nawet w milczeniu, byłem niezwykle szczęśliwy, ponieważ sam fakt przebywania obok takich osobowości, wzmacniał mnie i napełniał życiową energią, dawał motywację do działania.

Moc wrażeń płynąca z kontaktów z tymi ludźmi była ogromna, nigdy wcześniej w swoim życiu nie doświadczyłem czegoś podobnego. Zapewne dlatego, że mimo ich uznania w świecie, bohaterowie mojego projektu całym swoim życiem, myślami i sercem poświęcają się tworzeniu. Oddają się temu całkowicie, niekiedy kosztem swojego życia osobistego, wkładają większość swojej energii w proces twórczy. Zdaje się, że sama twórczość daje im w życiu nieprawdopodobną siłę, energię i młodzieńczą witalność. To jest proces dwustronny.

Dostrzegłem, że najważniejsze w życiu - to miłość, z którą ludzie wykonują swój zawód.

Powiem tylko jedno: możliwość dotknięcia osobowości takiej miary była dla mnie bezcennym doświadczeniem i wielką dawką energii, natchnienia i miłości także dla mojego życia i twórczości. Dziękuję. Mam szczerą nadzieję, że mnie, jako przewodnikowi, za pomocą zdjęć udało się przekazać i dostarczyć widzom tę energię.